Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2022 14:56 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili, Türkiye yerleşik bir limited şirket Hollanda da bulunan bir Hollanda firmasına Mimari Proje Çizimi yapacaktır(Hizmet İhracatı olduğundan KDV OLMAYACAKTIR) Fakat kurumlar vergisinden istisna olacabilecek midir? Nasıl bir yol izlenmesi gerekmektedir?

Cevap : KVK Madde 10(1) ğ "ğ) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. " KV den istisna dır.İstisnadan yararlanmak için Madde metinde hizmetin Türkiyede verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Türkiye de yapılan çizim Hollanda'ya gönderilmesi halinde istisnadan yararlanılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.