Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2022 15:30 (Üye) Soru : Merhaba Üstadlar. Aynı kişi gerçek kişi şahıs mükellefiyeti ile vuk 318 e eklenen Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasından (2022 yılı için 880.000 TL), hem de tek kişi ortaklı limited şirket olarak ticaret bakanlığının Mobil Uygulama Geliştirme Desteğinden faydalanabilir mi? Yani iki ayrı mükellefiyet ile gerçek kişi olarak istisnadan, tüzel kişi olarak teşvikten yararlanmasında engel var mı? Saygılar.

Cevap : VUK 318. maddede böyle bir istisna yok.Sanırım Kanun ve madde numarası yanlış VUK MADDE 318 Amortisman Nispetlerinin İtibar Tarihi Bahsettiğiniz istisna Gelir Vergisi Kanuna eklenen Mükerrer Madde 20/B daki istisna ise; Bu istisnadan sadece Gerçek kişiler yararlanır. Madde metinine göre; Gelir Vergisi Kanuna eklenen Mükerrer Madde 20/B ile Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası uygulanacaktır. İnternet ortamındaki sosyal paylaşım ağları ile gerek sosyal amaçlı kullanılan gerek günlük hayatı kolaylaştıran ve akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için geliştirilen uygulamalar, zaman zaman veya devamlı surette bazı kişiler tarafından kazanç kaynağı haline getirilmiştir. Bu kapsamda youtuber, blogger/vlogger, tiktoker diye adlandırılan, ancak genelde sosyal medya/içerik üreticileri olarak kabul edilen bu kişiler sosyal paylaşım ağları üzerinden reklâm gelirleri, sponsorluk ve satış gelirleri, bağışlar, bahşişler ücretli abonelik gelirleri gibi çeşitli kazançlar sağlamaktadır. Elde edilen kazançları, bu kişilerin Türkiye’de kurulu bir bankada bu faaliyetleri için özel bir hesap açmaları ve bütün gelirlerini bu hesap aracılığı ile elde etmeleri koşulu ile vergiden istisna edildi. Bu hesaplara her ay gelen tutar üzerinden bankalar % 15 vergi kesecek ve vergi idaresine yatıracaklardır. Böylece Sosyal Medya Üzerinden elde edilen kazançları vergilendirilmiş olacaktır. Bu kişiler defter tutma, belge düzenleme, beyanname verme, saklama ve ibraz gibi yükümlülükleri söz konusu olmayacaktır. Ancak; Sosyal medya üzerinden elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde tutarı aşması halinde (2022 için 880.000 TL olup, gelecek yıl bu tutar Cumhurbaşkanlığı kararı ile artırılabilmektedir. ) gelirin tamamı için Yıllık GV beyannamesi verilecek hesaplanan vergiden; kesilen % 15 GV stopajı mahsup edilecektir. . ( 7338 SK Md. 2) Sosyal medya üzerinden yapacakları teslim veya hizmetler (elde edecekleri kazançlar) KDV’den de istisna olacaktır. ( 7338 SK Md. 55) .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.