Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2022 15:37 (Üye) Soru : Merhaba , tek işverenden ücret geliri elde eden işçinin geliri işveren tarafından tevkifat yoluyla vergilendirilerek beyan edilmiştir. İşçinin yıllık brüt ücreti kanunda belirtilen hadleri aşmamıştır. Ancak işçi yıl içinde katlandığı eğitim ve sağlık giderlerinin indirimini de ekleyip, hali hazırda işverence tevkifat yapılarak beyan edilmiş bu kazancı için ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi verebilir mi? Teşekkürler.

Cevap : 2021 YILI İÇİN Tek işverenden aldığı ücret 650.000 TL nı aşmamış ise Yıllık GV beyannamesi verilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.