Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2022 10:47 (Üye) Soru : Merhabalar; Firmamız inşaat işleri için Almanya da kurulu olan firmanın sözleşme üzerine inşaat işleri yapacak. Firmamız işçi ekibini Türkiyeden götürecek bunun ilgili nasıl bir yol izleyebiliriz işçiler için, sgk'larını Türkiyeden mi gösterecez Teşekkürler

Cevap : SGK Kapsamında Yapılması Gerekenler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 6 87'nci maddesine göre yurt dışına götürülecek sigortalıların bildirileceği işyeri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulu ve tescilli olmalıdır. Yabancı ülke mevzuatına göre kurulan firmalarca yurt dışında gerçekleştirilen işlerde çalıştırılan Türk vatandaşları hakkında 5510 sayılı kanunun 5'inci maddesinin g bendi hükümleri uygulanmaz. İşverenler, yurt dışında yapacakları işi, yeni tescil edecekleri işyeri dosyasından bildirilecek sigortalılarca gerçekleştireceklerse, işletme merkezlerinin bağlı olduğu üniteye işyeri dosyası tescil ettirerek, sosyal sigorta yükümlülüklerini bu dosyadan yerine getirirler. İşyeri bildirgesi ekine, verilecek diğer eklerden ayrı olarak işin alındığını belgeleyen sözleşme örneği ile ilgili ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği yazısı veya Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenecek belge eklenecektir. Yurt dışında iş üstlenen ve o ülkelere Türkiye'den işçi götürmek isteyen işverenler mutlaka Türkiye İş Kurumundan izin almalı ve götürecekleri işçilerle düzenlemiş oldukları iş sözleşmelerini Türkiye İş Kurumuna onaylatmalıdırlar. Aksi halde izin almadan yurt dışına işçi götüren işverene 3354 TL, iş sözleşmesini onaylatmayan işveren hakkında işçi başına 503 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen ve bu iş için Türkiye'den işçi götüren işveren, bu işçilerini Türkiye'de bulunan işyerinden bildirmelidir. Bu işçiler adına kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası için prim ödemelidir. Yurt dışına götürdüğü işçi emekli ise yine aynı şekilde prim ödeyecek ve sigortalı aylığını almaya devam edecektir. Bu sigortalılar için PEK tutarının tavanı 01.10.2014 tarihinden itibaren asgari ücretin 3 katı olarak belirlendiğinden bu miktarı aşan ücret ödemelerinin bildirimi Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmayacaktır. Bir diğer husus yurt dışında çalışırken iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalının bildirimi 3 iş günü içinde yapılmalıdır. İşveren, sigortalının, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işe el konuluncaya kadar, 5510 sayılı Kanuna göre hak kazandığı geçici iş göremezlik ödeneğini ödemekle zorundadır. İşveren belgelendirmesi kaydıyla bu ödemelerini Sosyal Güvenlik Kurumundan alabilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.