Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2022 11:00 (Üye) Soru : Aynı kişi hem Gelir Vergisi Kanuna eklenen Mükerrer Madde 20/B ile gerçek kişi olarak Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasından, hem de tek ortaklı limited şirket olarak yani tüzel kişi olarak Ticaret bakanlığının tüzel kişiler için verdiği mobil uygulama geliştirme ve reklam desteklerinden yararlanabilir mi? Lütfen kopyala yapıştır cevap vermeyiniz, bu soruyu 3. kez soruyorum. Saygılar.

Cevap : Sorunuz 3. kez yanıtlanıyor. İstisnadan sadece GV mükellefleri yararlanır. KV mükellefleri yararlanamaz. KVK böyle bir istisna yok. İstisnanın Uygulanması Vergi kanunları ile ilgili olup Ticaret Bakanlığı ile ilgisi yok. Şirketin tek ortaklı veya çok ortaklı olmasının önemi yok. Burada esas olan Mükellefiyet şeklidir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.