Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2022 11:18 (Üye) Soru : Sayın yetkili Kur kazancı istisnası ile hangi kur farkı tutarının dikkate alınacağı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. 1,Kur korumalı mevduat hesabına yatırılmak istenen döviz miktarının TL karşılığı tutarının ,son geçici döneme ait toplam kur farkı kazancının tutarına bölünmesi ile bulunan , dönüşüm oranının , geçici vergi dördüncü dönem defterlere yazılan toplam kur farkı kazancı ile çarpılması ile bulunan tutar mı KVK geçici mad 14 gereği kur farkı istisnası olarak kabul edilecektir 2-Yoksa tüm bankalara ait döviz giriş ve çıkışlarının( ilk girer ilk çıkar yöntemi ile) dikkate alarak dönem sonunda bulunan döviz miktarın 31/12/2021 kuru uygulanarak bulunan TL tutarının, kur korumalı mevduat hesabına yatırılan döviz tutarının Tl tutarı ile oranlayarak bulunan dönüşüm oranının, dördüncü dönem geçici vergi kur farkı gelirine uygulanması sonucunda bulunan kur farkımı istisna tutarı olarak ele alınacaktır. Çünkü İLk giren ilk çıkar metodu ile bulunan ve 2.şıkta ifade edilmeye çalışılan kur farkı istisnası tutarı ile, 1.şıkta ifade edilen ve defter kayıtlarını yaptığımız kur farkı kazançlarımıza göre bulunan kur farkı istisna tutarı arasında önemli bir fark oluşmaktadır. Bilginizi rica ederim. Teşekkürler.

Cevap : Kolay hesaplama yapmanız için TÜRMOB ' un hazırladığı Program ve 19 sayılı KVK genel tebliğindeki örneklerde yararlanınız. https://www.turmob.org.tr/haberler/5422f033-d90a-4a8c-951f-28c616b78954/19-sira-nolu-kvk-genel-tebliginde-belirtilen--yabanci-para-kur-degerlemesi-sonucunda-olusan-istisna-
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.