Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2022 13:28 (Üye) Soru : Sayın yetkili, Müşterimiz yurtdışı Amazon'nun depolarına mikro ürün gönderecek olup ürünler satıldıkça fatura kesim işlemi yapılacaktır. Ürünleri Türkiye'den gönderirken düzenleyeceğimiz fatura nasıl olmalıdır. Bir diğer sorum ise Gelir vergisi kanunun 89/16 maddesinde e-ihracat yapanların , bu gelirden elde ettikleri kazançların %50 si vergiden muaf olduğu yazmaktadır. Ancak şartlarından biri, gerçek kişinin sigortalı olması , sigortalı olma kavramı Bağ-Kur mudur.Yoksa başka yerde sigortalı olup bu istisnadan faydalanabilir mi

Cevap : Yaptığınız ihracat Konsinye İhracat dır. Konsinye ihracat ; Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere (beyannamenin intaç tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde) yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade etmektedir. Bu çerçevede tek seferde hepsi hemen satılmayan, ileriki bir zamanda parça parça satılabilecek eşyalar için konsinye ihracat şekli kullanılabilmektedir. İhracatçı Konsinye satış faturası düzenler. Fatura üzerinde “Konsinye İhracattır.” ibaresini ekler. GVK 89/ 16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50'si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan; a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, (BURADAKİ SİGORTALI OLACAK MÜKELLEFİN KENDİSİ BAG-KUR LU OLACAK VEYA BAŞKA YERDE SSK LI OLACAK ) b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,(ÇALIŞANLAR SSK LI OLACAK)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.