Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2022 14:36 (Üye) Soru : 31/12/21 Tarihli kur farkı gelirlerinin 17/02/22 tarihine kadar kur korumalı hesap açılması durumunda vergi muafiyeti olmuştur. Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 25/02/22 tarihine uzatıldığından kur korumalı hesap açılma süresi de 25/02/22 tarihine uzatılmış mıdır?

Cevap : Evet uzamıştır. MADDE METNİ AŞAĞIDADIR. KVK Geçici Madde 14 (1) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, DÖRDÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE İLİŞKİN BEYANNAMENİN VERİLME TARİHİNE KADAR Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır:
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.