Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2022 10:39 (Üye) Soru : Merhaba, bir çalışan ile ikale yapılmak istemiyor ikaleye konu 3 maaş ta anlaşıldı ancak zamsız 2021 yılı maaşından ikale hesaplayabilir mi? Yoksa 2022 yılı maaşından mı vermek gerekir. Burada bir kıstas var mıdır?

Cevap : Tarafların karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini feshetmesine ikale adı verilir. İkale sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanununda belirtilen fesih türlerinden biri değildir. Ancak Anayasamızda yer alan sözleşme özgürlüğü kapsamında hukuka uygun olarak yapılan bir sözleşmenin, tarafların ortak iradesine dayanan başka bir sözleşme ile sona erdirilmesi her zaman mümkündür. Bu tanımda hukuka uygun kavramı ücret içinde geçerlidir. Yasada belirtilen fesihte son ücretin esas alınacağıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.