Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2022 16:46 (Üye) Soru : iyi günler, önceki haftalarda size iletmeya çalıştığım ama başarılı olamadığım sorunum şoyle. bilanço hesabına göre defterini tuttuğum bir mükellefim 2021 yılının son aylarında büyük miktarda ticari kredi kullandı.. a. bu ticari kredileriin faiz ve diğer masrafları kayıtlarımıza finansal gider olarak kaydedilecekmi b. bu ticari kredilerin faiz ve diğer masrafları finansal gider kısıtlamasına tabi olacakmı. iilgili tebliğe bakıyorum, iş bu kısıtlama yalnızca kurumlar vergisi mükellerini kapsıyor görüüyor. c. özetle, gelir vergi mükellefinin almış olduğu kredi finansal gider kısıtlamasına tabi olacak mı. teşekkür ederim.

Cevap : a.Ticari kredilerin faiz ve diğer masrafları kayıtlarımıza finansal gider olarak kayıt edilir. b.Bu ticari kredilerin faiz ve diğer masrafları finansal gider kısıtlamasına tabi tutulur. c. Finansman gider kısıtlaması Bilanço esasına göre defter tutan Gelir vergisi mükellefleri içinde geçerlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.