Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2022 16:52 (Üye) Soru : 14 subattaki gıdalardaki kdv oranı %8 den 1e düstü lakın ocak ayında aldığımız malların kdv 8 idi biz iade ettik 18 subatta tedarikcimiz bize kdv oranı 1 den iade keseceksiniz diyor bizde ürünü aldığımız zaman kdv oranı 8 di o faturadaki kdv oranına göre iade kestik bu islemde hangi kdv oranı kullanmalıyız

Cevap : Sizin yaptığınız işlem doğrudur. % 8 ile alınan mal aynen İADE edilir ise Faturada hesaplanacak kDV oranı % 8 olur. Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi KDVK Madde 35 Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.