Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2022 16:55 (Üye) Soru : Üstadım; Tek ortaklı bir limited şirkette 2021 temmuz ayında hissenin yüzde ellisi başka birine devredilmek üzere noterde sözleşme yapılmış ancak gerekli sermaye karşılığı ortağa ödenmediği için karar alınmamış ve tescil ettirilmemiştir. Karşı taraf 7 ay sonra bir tebligat çekerek gerekli tescil işleminin yapılmasını istiyor. Noterdeki hazır taslaklarda bulunan bu sözleşmede bulunan devir ettim ve nakden aldım ibaresi elimizi bağlar mı? Yapmamız gereken nedir? Ticaret mahkemesinde dava mı açmalıyız? Yardımlarınızı rica eder şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Hisse devir işlemi noterden yapılması ve ticaret sicilinde tescil edilmesi halinde geçerli olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.