Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2022 17:04 (Üye) Soru : Merhaba, 1-Balık yemi ve kuş yemi kdv oranı petshoplarda yüzde kaç olmalı? 2-Satış tutarının 100 TL altı olması durumunda kdv oran farklılığı var mı?(Yem satışlarında)

Cevap : KONU İLE İLGİLİ VERİLMİŞ ÖZELGE AŞAĞIDADIR. Balık yemi, kuş yemi teslimlerinde KDV oranı TARİH : 18.08.2020 SAYI : 75766797-130[2019/1820]-E.56673 KONU : Balık yemi, kuş yemi teslimlerinde KDV oranı İlgi:16/12/2019 tarihli özelge talep formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin hayvan yemi teslimleri için düzenlediği faturalarda, işlem bedelinin katma değer vergisi (KDV) hariç tutarının 100 TL üzeri olması halinde KDV Kanununun 13/-ı maddesine istinaden KDV hesaplanmadığı belirtilmekte ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 1008.30.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırılan kuş yemi ile 2309.90.96.90.11 GTİP numarasında sınıflandırılan balık yemi teslim bedellerinin KDV hariç tutarının 100 TL'nin altında olması halinde uygulanması gereken KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir. KDV Kanununun 13/ı maddesi hükmünce, küspe (TGTC'nin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil) teslimi KDV'den istisna tutulmuş; istisna uygulamasının usul ve esasları ise KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-11.3.) "Yem Teslimleri" başlıklı bölümünde belirlenmiştir. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-18.) "İstisna Uygulamalarında Alt Sınır" başlıklı bölümünde; istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL'nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmayacağı ve genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanacağı, KDV hariç işlem bedelinin 100 TL ve daha fazla olması halinde bedelin tamamı için istisna kapsamında işlem yapılacağı belirtilmiştir. Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir. Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin (A) bölümünün 8. sırasında, TGTC'nin 10 no.lu faslında yer alan mallara yer verilerek, bu fasılda yer alan malların tesliminde KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. TGTC'nin 10. faslında "Hububat" tanımlanmıştır. Bu fasıla ait 10.08 tarife pozisyonunda "Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat" sayılmıştır. Bu pozisyona ait 1008.30.00.00.00 GTİP numarasında "kuş yemi" yer almaktadır. TGTC'nin 23. faslında "Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" düzenlenmiş ve bu fasıla ait 23.09 tarife pozisyonunda "Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar" tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonu "2309.10 Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)" ve "2309.90 Diğerleri" (Kedi veya köpek maması dışında kalan ve hayvan gıdası olarak kullanılan diğer müstahzarlar) şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Bu pozisyona ait 2309.90.96.90.11 GTİP numarasında "Diğer balık yemleri" yer almaktadır. Buna göre; Şirketinizin KDV hariç işlem bedeli 100 TL'nin altındaki, • TGTC'nin 1008.30.00.00.00 GTİP numarasında tanımlanan kuş yemi teslimlerinin, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin A/8. sırası kapsamında %8 oranında, • TGTC'nin 2309.90.96.90.11 GTİP numarasında tanımlanan balık yemi teslimlerinin, söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almaması nedeniyle %18 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.