Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2022 10:14 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili, Türkiye yerleşik bir Gerçek Kişi Ticari Kazanç İşletme defteri vergi mükellefi Hollanda da bulunan bir Hollanda firmasına Mimari Proje Çizimi yapacaktır(Hizmet İhracatı olduğundan KDV OLMAYACAKTIR) Fakat gelir vergisinden istisna olacabilecek midir? Nasıl bir yol izlenmesi gerekmektedir?

Cevap : / Proje çizimini Mimarlar yapar . Bahsettiğiniz kişinin Ticari faaliyetine ek olarak ayrıca Serbest Meslek faaliyetini VD ekletmesi gerekir. Mesleki faaliyetten dolayı DBS den SM Kazanç defteri tutulacak. e-smm kullanacak GVK 89/ 13 maddesindeki istisna uygulanır. GVK 89/13. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara TÜRKİYE'DE VERİLEN VE MÜNHASIRAN YURT DIŞINDA YARARLANILAN MİMARLIK, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve TÜRKİYE'DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN KİŞİLERE HİZMET VEREN İŞLETMELERİN MÜNHASIRAN BU FAALİYETLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANCIN %50'Sİ. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya , bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.