Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.03.2022 11:42 (Üye) Soru : Sayın Danışman im merhaba Özel hastane bünyesinde sadece Hastane adına faaliyet gösterecek Doktor mukellefimjz için Limited şirket açılışı yapmış bulunmaktayız. Verilen hizmet sonucu aylık olarak sadece hastaneye fatura kesilecektir. Durumumuz gereği e fatura sistemine dahil olma zorunluluğumuz bulunmakta midir.? Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim

Cevap : Merhaba; VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 526) kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” yukarıdaki mükellefler e-fatura uygulamasına geçiş sağlayacaklardır. iyi çalışmalar dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.