Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2022 10:36 (Üye) Soru : Sayın Danışman im merhaba Özel hastane bünyesinde sadece Hastane adına faaliyet gösterecek Doktor mukellefimjz için Limited şirket açılışı yapmış bulunmaktayız. Verilen hizmet sonucu aylık olarak sadece hastaneye fatura kesilecektir. Durumumuz gereği e fatura sistemine dahil olma zorunluluğumuz bulunmakta midir.? Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim

Cevap : Merhaba; VUK 526 kapsamında e-fatura zorunluluğu; "Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” yukarıdaki mükellefler içindir. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.