Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2022 10:52 (Üye) Soru : Merhaba , 19 şubat günü iş kazası geçiren personel kaza günü hastaneye gitmeyi reddetmiştir. 21 şubat günü elindeki yanığın ilerlemesi ve işverenin de zorlaması sebebiyle hastaneye götürülmüştür. Hastane iş kazası gününü geriye dönük işlem de yapamayacağından müracaatın olduğu 21 şubat olarak sisteme girmiştir. İşveren sistemden iş kazası bildirimini 21 şubat olarak mı yoksa kazanın gerçekleştiği 19 şubat olarak mı girmelidir? Konu ile ilgili öneri ve bilgilerinizi rica ederiz.

Cevap : Hastanede tutulan işkazası raporu bildirimine göre tarih belirlenmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.