Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2022 10:41 (Üye) Soru : Merhaba, Adi ortaklık şeklinde kurulmuş olan firmamız (ortakların ikiside gerçek kişidir) için e fatura başvurusu nasıl yapılır mali mühürlemi yoksa e imza ile mi ? teşekkürler kolay gelsin

Cevap : Merhaba; Gerçek kişi ya da tüzel kişi olmayan adi ortaklık hükümlerine tabi mükelleflerin Mali Mühür kullanması gereklidir. Mali Mühür ise yalnızca Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından verilmektedir. Kamu sertifikasyon merkezinden Mali Mühür başvuru elektronik ortamda yapılmaktadır. Fakat Adi ortaklık mükelleflerinin Kamu Sertifikasyon Merkezinden elektronik ortamda başvuru yapmaları mümkün değildir Adi Ortaklık Mükelleflerinin Mali Mühür Başvuru Yapması İçin Gerekenler Mali Mühür matbu Talep dilekçesi ve aşağıda bulunan gerekli evrakların doldurularak imza yetkilisi kişilerin ıslak imzası ile birlikte evrakları “Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı / ANKARA “ adresine posta yoluyla gönderilmelidir. Ayrıca “Sertifika Sorumlusu” olarak bildirilmesi gereken kişinin TC vatandaşı bir personelinize ait bilgilerin olması KamuSM tarafında bir sorunla karşılaşmamanızı sağlayacaktır. Adi ortaklıkların mali mühür başvurusu için gönderilecek belgeler: 1. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli), https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx 2. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı, https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf 3. Adi Ortaklık Sözleşmesinin noter onaylı örneği, 4. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.