Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2022 11:54 (Üye) Soru : Merhaba, Kuyumculuk işi ile ilgili faaliyet gösteren firmamız için; Enflasyon Muhasebesinde 580 Geçmiş Yıl Zararları hesabına ve 570 Geçmiş Yıl Karları hesabına enflasyon düzeltmesi kaydı oluşturulacak mı? ve bu hesaplara yapılan düzeltmeden kaynaklanan kar veya zarar beyan edilecek mi? Konu hakkında görüşlerinizi rica ederim.

Cevap : Enflasyon düzeltmesi ;Bilanço esasında defter tutan işletmelerin bilançolarındaki parasal olmayan kıymetlerin değerlerinin düzeltme yapılan tarihe taşınmasıdır. Bu sayede bilançolarda enflasyonla oluşan aşınma önlenir, parasal olmayan kıymetler gerçeğe yakın değerlerine getirilir. Düzeltme işlemi, parasal olmayan kıymetlerin düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle yapılır. Geçmiş yıl kar veya zararı düzeltme katsayısı ile çarpılmayacak, ancak düzeltilmiş bilanço denkliğini sağlayacak şekilde özkaynak grubu içinde gösterilecektir. Hesaplanan “enflasyon düzeltme hesabı” (689) geçmiş yıl kar veya zararı hesabı içinde gösterilecektir. 698 Enflasyon Düzeltme Hesabının İşleyişi: Parasal olmayan bilanço kalemlerinin düzeltilmesi sonucu oluşan farklar, ilgili varlık ve kaynaklara ilişkin defteri kebir hesaplarına (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesaplara) karşılık bu hesaba kaydedilir. Parasal olmayan varlık kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan artışlar bu hesabın alacağına, parasal olmayan kaynak kalemlerindeki artışlar ise borcuna yazılır. Bu hesap, alacak ve borç kalanı vermesi durumuna göre, 648 Enflasyon Düzeltmesi Karları veya 658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları hesabına devredilerek kapatılır. Bilanço kalemleri yanında gelir tablosunu da düzelten işletmeler parasal olmayan varlık ve kaynakların düzeltme farklarına ilave olarak gelir tablosu kalemlerinin düzeltilmesinden ortaya çıkan farkları da bu hesaba kaydederler. Gelir hesaplarının düzeltilmesinden ortaya çıkan farklar ilgili gelir hesaplarının (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesapların) alacağına karşılık bu hesaba borç yazılır. Gider hesaplarının düzeltilmesinden ortaya çıkan farklar da ilgili gider hesaplarının (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesapların) borcuna karşılık bu hesaba alacak yazılır. Hesabın alacak kalanı 648 Enflasyon Düzeltmesi Karları hesabına, borç kalanı ise 658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları hesabına devredilerek kapatılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.