Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2022 13:02 (Üye) Soru : Suriye uyruklu bir mükellefimde bugün yapılan SGK Denetiminde 2 Suriye uyruklu sigortasız işçi yazılmıştır. İşyeri satış yeri olup İşyeri tescili yoktur. İşçiler Suriye uyruklu olup çalışma izinleri de yoktur. İşe başlama tarihlerini 22.02.2022 diye yazılmıştır. İşyeri tescilini bugüne yapıp işçileri bugün tarihli girişlerini yapmayı düşünüyorum. Mükellef Gerçek kişi bilançodur. Bu durumda işyeri bildirgesinin zamanında verilmemesi, işçilerin girişlerinin zamanında bildirilmemiş olması, çalışma izinleri olmayan yabancı uyruklu işçi çalıştırılması gibi cezalarla karşı karşıya kalınacaktır. Soru1 kesilecek cezaların rakamı konusunda yardımcı olabilir misiniz? Soru2 Başka bir tavsiyeniz var mı? Bildirimlerle ilgili

Cevap : İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde bu bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 2022 yılı için brüt asgari ücret 5004,00 TL olduğundan geç verilen işe girişlerde uygulanacak sgk işe giriş geç bildirim cezası tutarı her bir işçi için 5004,00 TL olacaktır. Bildirgenin verilmediği mahkeme kararı, denetmen ya da müfettiş raporu, resmi bilgi ya da belgelerden v.s. tespit edildiyse ve SGK tarafından re’sen ceza uygulandıysa bu durumda ise işçi başına brüt asgari ücretin 2 katı tutarında Sgk geç bildirim cezası uygulanır. Bu durumda 2022 yılı için işçi başı Sgk işe giriş bildirgesi geç verme cezası tutarı 10.008,00 liradır. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 15.178,80 TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.