Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2022 12:34 (Üye) Soru : Kurumlar vergisi nakdi sermaye arttırımı istisnası hesaplaması yapmak istiyorum . Ancak uygulamasını ne şekilde yapmalıyım desteğinizi rica ederim. Sermaye Tahhüdümüz 30.11.2021 58.000.000 nakdi olarak 627.585 Tl muhtelif tarihlerde 31.12.2021 tarihine kadar ödemiş bulunmaktayız. Kurumlar vergisi istisnası ne olmalıdır desteğinizi rica ederim.

Cevap : Burada üyelerin rakamsal örnekleri konusunda yorum yapılmaz.Konu Kanun,tebliği ve sirkülere göre genel açıklaması yapılır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca sermaye şirketlerinin nakit olarak artırdıkları sermaye tutarları üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. Bu konuya ilişkin geniş açıklamalar 9 ve 10 nolu KVK Genel Tebliğlerinde yer almaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı, TCMB tarafından en son belirlenen “TL üzerinden Ticari Kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranını açıklamamış olmakla birlikte, TCMB web sitesinde 2021 yılı için 31.12.2021 tarihinde yayımlanan söz konusu faiz oranı %24,52 olarak açıklanmıştır. Buna göre 01.07.2015 tarihinden sonra tescil edilen nakit sermaye artırımlarının ödenen kısımları üzerinden 2021 yılı için %24,52 oranı kullanılarak faiz indiriminin hesaplanması gerekmektedir. 2021/4. dönem geçici vergi beyannamesinde de söz konusu faiz indirimi hakkından yararlanılabileceği için bu oranın uygulanacağı belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.