Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2022 13:16 (Üye) Soru : Gelir vergisi mükellefi 2021 yılında faydalı model belgesi alarak üretim yapmıştır. Yaptığı faydalı model üründen kar etmiş, faydalı model istisnasından faydalanabilmesi için uygulama hakkında bilgi veremisiniz. İyi çalışmalar

Cevap : Bu istisna GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİNDE UYGULANIR. KVK Madde 5/B (4) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır. KVK 5/B maddesinde belli şartları taşıyan Paten ve Faydalı modellere ilişkin olarak elde edilen kazançların % 50 si Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir. Temel şartların sağlanması durumunda aşağıdaki kazançlar için %50 oranında Kurumlar Vergisi İstisnasından yararlanma imkanı bulunmaktadır. Patentin/Faydalı Modelin lisanslanması veya devri yoluyla elde edilen kazançlar Patente/Faydalı Modele konu buluşun Türkiye’de üretilip satılması halinde elde edilen kazançlar Patente konu olan ve Türkiye’de gerçekleştirilen üretim süreciyle üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançlar Buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar. Ayrıca, Patente/Faydalı Modele ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışından doğan kazançlar 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-z maddesi uyarınca KDV’den istisna tutulmuştur. KONU İLE İLGİLİ OLARAK 8 NOLU KVK GENEL TEBLİĞİNİ İNCELEYİNİZ. TEBLİĞİ DE USUL VE ESASLAR AÇIKLANMIŞTIR. KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) Resmi Gazete Tarihi: 21/04/2015 Resmi Gazete No: 29333
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.