Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2022 15:59 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım; Asgari ücret üzerinden kesilecek gelir vergisi kaldırıldı bildiğiniz üzere, emekli çalışanlar için durum nasıl olacak zira sgk işçi payı %7,5 gelir vergisi farkı maaşından kesilse de netleri daha fazla çıkıyor Tebliğdeki örnekte de 5.004,00 Brütten ilerlemiş ama net 4.253,00 TL den brüte dönülmesi gerekmez mi görüşlerinizi rica ederim. Teşekkürler Cevap:Sayın, Asgari ücret ve DV istisnası Normal SGK lı veya Emekli ayrımı olmaksızın uygulanacaktır. Örnekler deki hesaplamalar doğrudur. 4.253.-TL den 5.004..-Tl ye gidilmez. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Bu hususta o halde emekli çalışan için 5.004,00 TL brütten gittiğimizde 56,30 TL vergi çıkıyor ve neti 4.572,40 TL oluyor ve normal çalışan netini geçiyor bu şekilde uygulama doğru yani öylemi üstadım, çok teşekkürler

Cevap : GVK Md.23/18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).” Kanunda Brüt tutardan ssk primi indirileceği yazılmıştır Emekli olan için SGDP % 7,5 dur 56,30 TL vergi ödenecek GVK 319 sayılı Genel Tebliğide ki 4. örnek sizin sorunuzun cevabıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.