Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2022 17:04 (Üye) Soru : sayın üstadım bilanço esasına göre defter tutan ve 2003 ty nyapılan enflasyon muhasebesinde hesaplanan olumlu karlar ve sermaye olumlu farkları ile ilgili gelir unsuru olarak beyannamenin neresinde beyan edeceğiz. şahıs işletmesi kapanış yapacak. teşekkürler

Cevap : Vergi Usul Kanunu’nun geçici 25/g ve mükerrer 298/5 maddelerinde açıkça belirtildiği üzere, öz sermaye olumlu farklarının sermayeye ilave edilebilmesi imkânı sadece kurumlar vergisi mükelleflerine tanınmıştır. GV mükellefleri için böule bir işlem yapılamaz. Dolayısıyla kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükelleflerinin 502 hesap daki bakiyeleri dönem kazancına ilave edilir ve vergilendirilir. Beyanname üzerinden işlem yapılmaz. 502 (B) 690 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.