Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2022 11:18 (Üye) Soru : Tebliğe göre, 2021 yıl sonu bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar TL mevduat veya katılma hesaplarına aktaran mükelleflerin, TL'ye dönüşümden kaynaklanan kur farkı kazançları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Denmektedir. Şirketin bünyesinde bulunan döviz kasasında, doğal olarak 100 Kasa dövizli hesabında mevduat bulunmaktadır. Kasada bulunan mevduat için bu istisna uygulamasından faydalanabiliyor muyuz?

Cevap : Kasada bulunan mevduat için istisna uygulanmaz. Banka ki döviz mevduat hesabına uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.