Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2022 12:44 (Üye) Soru : merhaba şirket 2021 agustos ayında 75.000 olan sermayesi 1.000.000 tlye çıkarıldı.1)159,592,77 tl sı geçiş yıl karlarından karşılanı karşılanan bedele stopaj uygulanırmı. 2)191.351,80 tlsı nakit olarak ödenedi geriye kalan 574.055,43 tl kısım ödenmeyen sermaye olarak taahhüd edildi. 3)nakit ödenen 191.351,80 tl için nakit serrmaye artırımı yapılan faiz gideri geçici vergi beyanındamı kurumlar vergisi beyanındamı beyan edilir ne şekilde hesaplama yapılır teşekkürler

Cevap : Sermayeye ilave edilen kardan GV stopajı yapılmaz. NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARI İÇİN 2021 YILINDA UYGULANACAK FAİZ ORANI %24,52 OLACAKTIR Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca sermaye şirketlerinin nakit olarak artırdıkları sermaye tutarları üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. BU KONUYA İLİŞKİN GENİŞ AÇIKLAMALAR 9 VE 10 NOLU KVK GENEL TEBLİĞLERİNDE YER ALMAKTADIR. Gelir İdaresi Başkanlığı, TCMB tarafından en son belirlenen “TL üzerinden Ticari Kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranını açıklamamış olmakla birlikte, TCMB web sitesinde 2021 yılı için 31.12.2021 tarihinde yayımlanan söz konusu faiz oranı %24,52 olarak açıklanmıştır. Buna göre 01.07.2015 tarihinden sonra tescil edilen nakit sermaye artırımlarının ödenen kısımları üzerinden 2021 yılı için %24,52 oranı kullanılarak faiz indiriminin hesaplanması gerekmektedir. 2021/4. dönem geçici vergi beyannamesinde de söz konusu faiz indirimi hakkından yararlanılabileceği için bu oranın uygulanacağı belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.