Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.02.2022 13:06 (Üye) Soru : Merhabalar, şirket ortağı aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdürleri olan kişilere ödenen "Huzur Hakları" ödemelerinde de gelir vergisi vergisi istisnası uygulanabilecek midir? Bizim şöyle bir çekincemiz oldu tebliğ okunduğunda sanki sadece işçi işveren ilişkisi çerçevesinde çalışan (şirkete ortak olmayan) müdür ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen huzur hakları bu istisnadan yararlanabileceklerdir şeklindedir. Kısacası asgari ücret istisnasından yararlanacak huzur hakkı ödemelerinde şirket ortağı olup olmamasının bir farkı var mıdır? Teşekkürler...

Cevap : Ücret gelirlerinin vergilendirilmesiMADDE 3 –(1) 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde ücret, işverene tabi ve belirlibir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve paraile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmış ve ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı(mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, giderkarşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde ol-mamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetinideğiştirmeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, hizmet erbabına ödenen aylık ücret, mesai, prim,ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücretkapsamında değerlendirilmektedir. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaş ödemesinin yanı sıra aynı dönemdeyapılan ve ücret olarak değerlendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner ser-maye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınmak suretiyle kümülatif matrah esasalınarak vergilendirme yapılmaktadır. İlgili dönemlerde uygulanan indirim ve istisnalar bu öde-melerin toplamına bir kez uygulanmaktadır. Dolayısıyla ilgili ayda yapılan ücret ve ücret sa-yılan ödemelerin toplamına anılan istisnanın bir kez uygulanması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.