Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.02.2022 16:13 (Üye) Soru : Sayın Yetkili; Sermayenin ödendiğine dair rapor yazılırken; sermaye 10 yılı aşkın süre önce ödenmiş ve kayıtlarına ulaşılamamıştır. Bu durumda rapora nasıl bir ibare eklenmelidir?

Cevap : 10 yıl önce artırılan ve ödenen sermayenin tescil ve ilan edildiği Ticaret sicil gazetesi bilgilerinin yazılması yereli olacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.