Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2022 09:51 (Üye) Soru : Merhaba Sayın üstadım daha önce sordum ve kısman cevap aldım Soru: soru ; SMMM faaliyetimi pandeminden dolayı maalesef sonlandırdım şu an aktif olarak mesleğime devam etmiyorum eşimle birlikte kurduğumuz ;2 farklı şirkette hissedarım LTD % 60 AŞ % 50 ben kendi firmalarımın beyannamelerini kendim verebilir miyim ? konu hakkında yardımlaranızı rica ederim Cevap:Sayın, Büro Faaliyetiniz olmadan ortak olduğunuz şirketlerin Beyannamelerini gönderemezsiniz. çünkü şifreniz yok. Büro faaliyetiniz olması halinde VD size şifre verir. şifre ile ortak olduğunuz şirketler ve diğer mükelleflerin beyannamelerini gönderebilirsiniz. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi ANCAK ; FİRMAMIZ 4 MİLYON CİROYU GEÇMİYOR YAPTIĞIM ARAÇTIRMADA KARŞIMA ÇIKAN ; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye istinaden yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğler gereğince aktif büyüklüklerinin veya net satış hasılatlarının (31.12.2015 tarihi itibariyle aktif toplamı 6.741.000,00 TL veya net satışlar toplamı 13.478.000,00 TL) belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin istemeleri halinde kendi beyannamelerini kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür. ŞEKLİNDE BİR MEVZUAAT VAR ŞİRKETLERİMİZİN ADINA KULLANICI KODU E ŞİFRE ALARAK BEYAN GÖNDEREBİLİR MİYİM TŞK EDERİM

Cevap : 2021 YILI SONU İTİBARİ İLE Aktif Toplamı: 18.057.000 TL ve Net Satışlar Toplamı: 36.104.000 TL'yi AŞAN Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve serbest meslek kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2022 yılı beyannamelerini, meslek mensuplarına imzalatmak zorunda değiller. Bu mükellefler bağlı oldukları VD den şifre alabilirler 4 MİLYON CİRO İLE ŞİFRE ALINAMAZ. YUKARIDAKİ CİROLAR İLE ŞİFRE ALINIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.