Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2022 10:51 (Üye) Soru : 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesi ile yapılan düzenlemeler ile KDV Kanununun 17/2-b bendinde yer alan bağışlara konu olan mal ve hizmetlerin alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirimi mümkün kılınmıştır. Burada alışla ilgili duruma açıklık getirmiş ama bağış yapılan kuruma 17/2-B kapsamında istisna uygulanarak KDV'siz fatura kesildiğine göre, bağış için alışta indirilen KDV, hesaplanan KDV olarak beyannamede bildirilecek mi, istisna kapsamında kestiği için indirebilecek mi olarak kullanabilecek mi, nasıl bir yol izlemek gerekir? Teşekkürler,

Cevap : KDVK 17/2-b maddesinde belirtilen Kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardım teslimleri KDV den istisna edilmiştir.Bu mallar için ödenen KDV ise KDV beyannamesindeki İndirimler bölümünde 108 kod ile indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.