Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2022 09:50 (Üye) Soru : Serbest Avukatlık yapan müşterim , ABC Ltd.Şti.'ne ; her ay düzenli olarak 10.000 TL Hukuki, Danışmanlık makbuzu düzenleyecektir. Söz konusu E-Ser.Mes.Makbuzu KDV tevkifatlı olarak mı düzenlenecek , düzenlecek ise KDV tevkifat oranı kaç olacaktır. Saygılarımla,

Cevap : AVUKAT ,SMMM ve YMM ler AŞAĞIDA BELİRTİLENLERE düzenleyeceği e-smm de hesaplanan kdv den 9/10 oranında kdv tevkifatı hesaplanır. LİSTEDE BELİRTİLENLER DIŞINDAKİLER verilen hizmet için KDV tevkifatı HESAPLANMAZ. KISMİ TEVKİFAT YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR ( KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ Bölüm No: I/C-2.1.3.1) *5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, *Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, *Döner sermayeli kuruluşlar, *Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, *Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , *Bankalar *Sigorta ve Reasüransa Şirketlerine , Emeklilik Şirketlerine, *Sendikalar ve üst kuruluşları, *Vakıf üniversiteleri, *Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, *Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), *Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, *Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, *Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler *Kalkınma ve Yatırım Ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.