Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2022 13:02 (Üye) Soru : Merhaba, bir limited şirketin iki ortağın her birine 4500 TL huzur hakkı vermek isteniliyor, huzur hakkı ödemelerinin de personel maaş ödemesi gibi bankadan ödeme zorunluluğu var mıdır.? ya da kasadan makbuz mukabili nakit ödeme yapılabilir mi veya huzur hakkı bordrosu imzalatılarak ödeme yapılabilir mi.? Teşekkürler

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında sigortalılığının devam ettiği anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olan sigortalıların aldıkları huzur hakkının ücret özelliği taşıdığı dikkate alınarak prime tabi tutulması gerekmektedir. Ancak anılan kişiler hizmet akdi ile çalışmamakta yani 4-1/b kapsamında sigortalı iseler huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerden sigorta primi kesilmeyecektir. Limited şirketler içinde 5510 sayılı Kanunun 4-1/b maddesi kapsamındamüdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır. Limited şirketler içinde iş akdine bağlı olarak çalışan müdür sıfatına sahip kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulması gerektiği tarafımızca değerlendirilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.