Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2022 10:45 (Üye) Soru : Serbest meslek mükellefi bir kişi ayın belli bölümünde bir iş verene bağlı olarak(4/a kapsamında) çalışacak ve tek işverenden ücret geliri elde edecektir. Yıllık beyanname yıllık beyannamede serbest meslek geliri yanı sıra tek işverenden elde edilen ücret nasıl beyan edilmeli. Kısaca Serbest meslek kazancı olması tek işverenden elde edilen ücretin vergilendirilmesinde bir değişikliğe yol açıyor mu ?

Cevap : Tek işverende elde edilen ücret geliri Brüt tutarı 2021 yılı için 650.000 TL, 2022 yılı için 880.000 TL den az ise Yıllık GV beyannameye dahil edilmez. Fazla ise tamamı beyannameye dahil edilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.