Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2022 12:35 (Üye) Soru : 2 sınıf tacir pastahane işleten mükellefim vardır.kredi kartı ile satış yaptığında miktarı post cihazından geçirdikten sonra aynı miktarı yazar kasadan kredili kısmından fiş kesmektedir. (kasamız yeni nesil bir seneliktir.)Yapılan bu işlem doğrumudur. İki işlem aynı anda yapan cihaz kullanma zorunluluğu varmıdır.Saygılarımla.

Cevap : Eski tip ÖKC lar için yaptığınız işlem doğrudur. Ancak Yeni nesil ÖKC larda tek işlem ile satış fişide oluşmaktadır. Eski tip ÖKC lar 21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 488 ve 489 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu yeni düzenlemeler uyarınca; eski nesil ödeme kaydedici cihazı bulunan tüm mükelleflerimiz herhangi bir başvuru ve işletme büyüklüğü ölçüsü şartına bağlı olmaksızın söz konusu cihazlarını 10 yıllık kullanım süresi aşılmış olsa dahi EKONOMİK ÖMÜRLERİ de dikkate alınacak şekilde cihazların mali hafızaları doluncaya veya mali hafızanın değişimini gerektiren bir durum oluşuncaya kadar kullanma imkanı verilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.