Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2022 16:27 (Üye) Soru : Merhaba Kuyumcular için yeni düzenlemeye (01 mart 2022 ) göre e-portaldan fatura kesme sınırı nedir. Kaç tl ve üzeri olursa e portaldan fatura kesmemiz gerekecektir.

Cevap : Merhaba; VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 514) kapsamında; "MADDE 4 – (1) Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, mezkûr fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanması uygun görülmüştür." hükmüne bağlanmıştır iyi çalışmalar dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.