Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2022 10:53 (Üye) Soru : Sayın Danışman merhaba, Gerçek kişi mükellef 2021 yılında 9 ay ücretli olarak çalışmış ve 10.ay da başka bir şirkete geçip ücretli olarak çalışmıştır.Beyanına göre yeni şirkete geçince gelir vergisi matrahı sıfırlandığından dolayı beyanname vermek istiyor. Nasıl bir yol izlemeliyim. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Her Kişi her gelir için beyanname veremez .Yasaların belirlediği kurallara göre Yıllık GV beyannamesi verilir. GVK Md.86) AŞAĞIDAKİ BİLGİ NOTUMUZU İNCELEYİNİZ. ÜCRET GELİRLERİNİN YILLIK BEYANI Birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 53.000 TL) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Birden sonraki işverenden alınan tevkifata tabi ücretlerin toplamı 53.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir. ? 01.01.2021 tarihi itibariyle bir işverenden alınan ve Gelir Vergisi tarifesinin 4’üncü gelir diliminde (650.000 TL) yer alan tutarı aşmayan tevkif suretle vergilendirilmiş ücretler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. ? Ayrıca 01.01.2021 tarihinden itibaren birden fazla işverenden tevkif suretle vergilendirilmiş ücret almakla beraber birden sonrakinde alınan ücretler toplamı ikinci gelir diliminde (2021 yılı için 53.000 TL) aşmaması; fakat bu ücreti ile ilk işverenden alınan ücret toplamı dördüncü gelir diliminde (650.000 TL) yer alan tutarı aşması halinde bu gelirler beyan edilecektir. ? Birden fazla işverenden tevkif suretle vergilendirilmiş ücret almakla beraber birden sonrakinde alınan ücretler toplamı ikinci gelir diliminde (2021 yılı için 53.000 TL) aşması halinde bu gelirler önceki uygulamada olduğu gibi beyan edilecektir. (2022 /Mart döneminde) TEK İŞVEREN den ücret alınsa dahi 2021 yılında 650.000 TL üzerinde elde edilen ücret gelirleri için yıllık GV beyanname verilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.