Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2022 13:01 (Üye) Soru : Sayın ilgili, işe alınan personellere imzalatmış olduğumuz iş sözleşmelerinde ücret belirtmiyoruz. çünkü sözleşme bir defa imzalanıyor ve işçi işten ayrılana kadar devam ediyor, işçiye her yıl zam yapıldığından sözleşmeden yazan ilk ücretin bir yıl sonra geçerliliği kalmıyor. sözleşmede ücretle ilgili madde aşağıdaki gibidir: 5.3. Aylık ücret personelin bordrosunda belirtilen ücrettir. SORU: sözleşmede ücret yazmamak iş kanununa aykırı mıdır ?

Cevap : İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür İlk yapılan sözleşmede ücret yazılması gerekir. Sonra ki yıllarda da işçinin yazılı ıslak imzalı rızası alınmalıdır. Ya da borçlar hukukuna göre susma yenileme ile yenilenebilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.