Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2022 13:36 (Üye) Soru : Merhaba. Sendika aidat kesintisi gelir vergisi ve damga vergisine tabi midir? bilgilerinizi rica ederim.

Cevap : işçiler tarafından sendikalara ödenen aidatların ücretin gayrisafı tutarından indirilmesi esası getirilmiştir. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'na göre işçi sendikalarına ödenen aidatlar, aidatın ödendiğinin sendika tarafından verilecek bir makbuzla tevsik edilmesi kaydıyla, vergi matrahının tayininde gayrisafi ücret tutarından GVK'nın 63/4. maddesine göre indirilebilecektir. Sendika aidatı işverenler tarafından ücretlerden kesilmek suretiyle ödenmekte ise, bu şekilde ödenen aidatın ücret bordrosunda gösterilmesi durumunda, makbuz aranmaksızın, ücretin gayrisafi tutarından indirilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.