Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2022 14:43 (Üye) Soru : Yıl içinde ödenen bağkur primleri, serbest meslek erbabı için verilen yıllık gelir vergisi beyannamesinin hangi satırında gösterilerek indirilir?

Cevap : Serbest meslek erbabı yıl içinde ödediği bağ kur primlerini DBS de deftere gider olarak yazar .Yıllık Beyannameden indirilmez. Ticari kazanç sahipleri Yıllık GV beyannameden indirirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.