Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2022 16:07 (Üye) Soru : Ticari kazanç sahibi işletme defterine tabi bir firma, yıl içinde ödediği bağkur prim ödemelerini, yıllık gelir vergisi beyannamesinin hangi satırında göstermelidir

Cevap : YILLIK GV Beyannamesinde "Kazanç bildirimi" bölümünde SGK( Bağ- kur) primi satırına yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.