Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2022 17:55 (Üye) Soru : 193 Sayılı GVK. 2. Maddesinde 7 gelir unsuru sayılmıştır. Şirket Yönetim kurulu üyesinin 2021 yılına ait GMSİ, MSİ ve Ücret (huzur hakkı) gelirlerine ait beyanı gereken Yıllık GV. Beyannamesinde, 5510 S.K. 4/b-3 kapsamında 2021 yılında ödemiş olduğu 4/b (Bağ-Kur) primlerinin Yıllık GV. beyannamesinde (GMSİ,MSİ,ÜCRET) indirim yapılıp yapılamayacağı hususunda tereddüt hasıl olmuştur. Bilgi ve gerekçesi ile birlikte geri dönüş rica/arz ederim. Saygılarımla,

Cevap : Ticari.Zirai ve mesleki kazanç elde eden mükellefler ödedikleri Bağ- kur primlerinin yıllık kazançlarından indirirler GMSİ, MSİ Ücret ve Diğer kazanç ve irat geliri elde edenler Bağ- kur primini İNDİREMEZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.