Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.04.2022 17:26 (Üye) Soru : Merhaba Kimyasal Ürünler toptan alım satımı ile iştigal halindeki E fatura ya tabi ltd.. 2021 yılı . satışları 43 milyon civarında olmuş olup 2022 7. aydan itibaren E irasliyeye geçme zorunluluğu vardır. Doğrumudur ? Teşekkürler.

Cevap : Merhaba; VUK 535 sayılı Genel Tebliğ kapsamında; "MADDE 7 – Aynı Tebliğin “IV.3.6. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yer alan “demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,” ibaresi “demir ve çelik ile demir veya çelikten ürünlerin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç),” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL” ibaresi “brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL” şeklinde değiştirilmiştir." İlgili dönem 2021 yılı için Mükellefinizin brüt satış hasılatı 10 milyon üzerinde ise 1 Temmuz 2022 tarihinde e-irsaliye uygulamasına geçiş sağlayacaktır. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.