Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.03.2022 13:04 (Üye) Soru : Sayın ilgili, Firmamızın çalıştığı şirketlerden 2.000 TL ve altındaki tutarlar kadar alacağı olduğu şirketler mevcuttur. Tutarların düşük olmasından kaynaklı dava yoluna da gitmemekteyiz. Bu carilerin hesaplarımızda kapatma işlemini en doğru nasıl yapabiliriz ?

Cevap : Bu alacaklar için borçlulara; borçlarını ödemeleri için 2 DEFA YAZI göndermeniz gerekir.Yazı gönderilmesi halinde VUK 323. maddesine göre karşılık ayrılarak hesap kapatılır. Şüpheli Alacaklar Madde 323 Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya YAZI ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan (534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2022'den itibaren 4.000 -TL) Türk lirasını aşmayan alacaklar; Şüpheli alacak sayılır. Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder. Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükellefler, yukarıdaki fıkralar kapsamında tespit edilen şüpheli alacaklarını defterlerinin gider kısmına ve bunlardan sonradan tahsil edilen miktarları ise tahsil edildikleri dönemde defterlerinin gelir kısmına, hangi alacaklara ait olduğunu gösterecek şekilde, kaydederler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.