Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.03.2022 15:58 (Üye) Soru : Merhabalar, Nazım hesaplarda alınan ve verilen Teminat Mektuplarını,Teminat Senetlerini ve Geçici ve Kurumlar beyannamesinde matraha eklenmesi sebebiyle takip etmek amaçlı Finansman Gider Kısıtlaması hesaplaması sonucu oluşan Kan.Kab.Ed.Gider tutarını takip etmekteyiz. Bunun haricindeki evraksal kayıtlar sonucu oluşan kan.kab.ed.gider türü (ceza,faiz,binek mtv ve yine binek araçların gider kısıtlamasına isabet eden tutar,matrah arttırımı vs.gibi) işlemleri geçici vergi ve kurumlar beyannamesinin ekler kısmında kanunen kabul edilmeyen gider tutarlarının detaylı yazıldığı bölüm formatına uygun olarak 689 hs.kıvrımı altında açılan alt hesaplarda takip etmekteyiz.Bu hesapların ayrıca Nazım hesaplarda takip edilmesi zorunluluğu var mıdır? Takip edilmezse cezai bir yaptırımı var mıdır? Teşekkür ederim

Cevap : Nazım hesaplar ; Aktif ve pasifi etkilemeyen takip amaçlı hesaplar olup,kullanılması zorunlu değildir. Bunun için ceza uygulanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.