Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.03.2022 08:58 (Üye) Soru : Merhabalar, bir limited şirketin aktifine kayıtlı (maalesef 2 yıldan az sürelidir) bir arazi OSB tarafından 600 bin TL bedelle kamulaştırılmıştır. OSB bu kamulaştırma karşılığında arazinin yarısı kadar başka bir araziyi maliyeti yine firmaya ait olmak üzere belirli standartlarda bir işyeri yapma karşılığında ve 1,2 milyon TL'de borçlandırarak firmaya tahsis edecektir. Tahsis edilecek arazinin yeri henüz belli değildir, etap etap zaman içinde hak sahiplerine verilecektir. Ancak arazinin bedeli olan 1,2 milyon taksitler halinde ödenmeye başlanmıştır. Burada normal bir kamulaştırmanın ötesinde bir durum söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Özet olarak firmanın mevcut arazisi alınmış yerine henüz yeri belli olmayan bir arazi için firma 2 katı bedelle borçlandırılmış ve bu da yine maliyeti kendisine ait olmak üzere bir işyeri yapma şartına bağlamıştır. Sorularımız şöyledir; 1- “Uzlaşma/Anlaşma ile Kamulaştırılan” arazi 600 bin TL bedelle tapuda OSB’ye devir edilmiştir. Bu durumda firma fatura kesmek durumunda mıdır, kesecekse KDV oranı ne olmalıdır? Açıkçası bu özel durumdan dolayı fatura kesmeme, erteleme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? 2- Kamulaştırmadan dolayı şayet fatura kesecekse bu durumda gelir doğacak, bunu bir süre özel fonlarda takip edebilir miyiz? 3- Kamulaştırılan arazinin yerine verilecek arazi yeri henüz belli olmadığından ödenen taksitler 259 avanslarda mı yoksa 258 yapılmakta olan yatırımlarda mı takip edilecek. Sonrasında arazi tahsis ve tapu olduğunda mı toplam ödenen rakamı 250 arazi ve arsalar hesabına virman mı edeceğiz? Sonuç olarak; Fatura kesmek durumunda mıyız? KDV ve ve kurumlar vergisi doğmasını engeleyebilir yada erteleyebilir miyiz? Durumu incelemeniz akabinde değerli görüşlerinizi bekler, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : 1-Fatura düzenlenecek % 18 KDV hesaplanacaktır.Özel bir durum yok. 2-Elde edilen gelir döneminde beyan edilecek Fon oluşturulması söz konusu değildir. 3-259 hesap da takip edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.