Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.03.2022 12:40 (Üye) Soru : Merhaba, Şirketin üye olduğu dernek için ödenen aidat gider yazılabilir mi? Birde derneklere veya kurumlara yapılan bağışlar giderleştirilebilir mi? Teşekkürler,

Cevap : Derneklere ödenen aidatlar gider yazılmaz. Şirketin kayıtlı olduğu Sanayi veya ticaret odası aidatı gider yazılır. Bağış ve yardımlar ile ilgili düzenlemeler 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde düzenlenmiştir. KVK’nın 10/1-c maddesine göre aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar, kurum kazancının % 5’ini aşmamak kaydıyla Kurumlar Vergisi Beyannamesinde kurum kazancından indirilirler. *Genel ve katma bütçeli idareler * İl özel idareleri * Belediye ve köyler * KAMU MENFAATİNE YARARLI DERNEKLER * Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar. Yapılan bağış ve yardımların gider yazılması yerine, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirden indirilmesi esası getirilmiştir. Buna göre yapılan bağış ve yardımların tamamı önce kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyanname üzerinde kazanca eklenmeli ve daha sonra gelirden indirilecek bağış ve yardımların indirim konusu yapılacak kısmı hesaplanarak beyannamede ayrıca gösterilmek suretiyle kazançtan indirilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.