Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2022 11:33 (Üye) Soru : İyi haftalar iyi çalışmalar Peronelimize işyerinde yemek veriyoruz ayrıca servis hizmetide veriyoruz. ve bunların faturalarını da alıyoruz. Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarken asgari ücret alan çalışanımızın aylık ücretine yol ve yemek için kişi başına hesaplan tutarı ilave ederek mi hesaplamamız gerekiyor.? Ben bu tutarın ücrete ilave edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki görüşünüzü öğrenmek istiyorum. Kolay gelsin.

Cevap : Kıdem hesabına dâhil olacak ödemelerin Sürekli ya da belli periyotlarda ödenen, İşçiye bir menfaat sağlanmış olması, İşçiye sağlanan menfaat para ile ölçülebilir nitelikte olmalı İşçiye sağlanan menfaatler arızi olmamalıdır, ödenmesi performans, satış, hedef gibi kriterlere dayanmayan, İşçiye sağlanan parayla ölçülebilen menfaat kanundan ya da bireysel/toplu iş sözleşmesinden doğmalı, Kıdem tazminatı matrahını, işçinin esas ücretinin yanında varsa işçiye haftalık/aylık/yıllık ödemelerle sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler oluşturmaktadır. Matrah tespitinde, esas ücretin dışında ücret eklentilerinin dâhil edilip edilmeyeceği önem arz etmektedir. Kıdem tazminatına esas alınacak ücretin hesabında; işçinin son brüt ücreti ile ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan devamlılık arz eden ve sosyal yardım vasfı taşıyan ödemelerin dikkate alınması, iş veya toplu iş sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmaması halinde ise, arızi nitelikteki ücret eklerinin dikkate alınmaması gerekmektedir. Süreklilik gösteren gıda, sağlık, giyim, yakacak, yemek, ulaşım, konut, aile, çocuk yardımı gibi nakdî veya aynî yardımlar, kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.