Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.03.2022 11:07 (Üye) Soru : kinciel kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefimizin YETKİ BELGESİ MEVCUT. Gider pusulası ile alınan İkinci el traktörü satarken özel matrah uygulaması ile alış ve satış bedeli arasındaki farka % 1 kdv uygulayarak mı satış yapmalıdır, yoksa % 1 tam fatura mı kesmelidir. İyi çalışmalar

Cevap : Kara yolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarında kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu taşıtlarla lastik tekerlekli traktörler Motorlu Kara Taşıtıdır.Alış ve satış bedeli arasındaki farka % 1 kdv uygulanır Özel matrah uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.