Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2022 11:14 (Üye) Soru : Sayın Danışman merhaba, İstisna haddi üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın, ayrı ayrı veya birlikte elde ettikleri gelirler (ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar) gayri safi tutarları toplamı 190.000 TL’yi aşanlar istisnadan faydalanamazlar. Kişinin EMEKLİ MAAŞI gayri safi toplam tutarı bulurken hesaba katılacak mı? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

Cevap : "Beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın " Kişinin elde ettiği tüm gelir ve kazançları (Emekli aylığı dahil) toplamı 2021 yılı için 190.000 TL aşması halinde GVK 21. maddesindeki 7.000 TL istisna kullanılamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.