Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.03.2022 10:24 (Üye) Soru : Sayın Danışman merhaba, Yılda 1 kez Kira beyannamesi yaptığım mükellef bu yıl Menkul Sermaye İradı beyanı gerektiren kazancını da beyan etmemi istedi.Eurobond satış kazancının hesaplanması için de sayfalarca döküm iletti.Herhangibir yanlış hesaplama da sorun çıkacağı kesin olan bu mükellef de bu kazancı ben mi hesaplamalıyım yatırım şirketine hesaplatıp bana rakam mı bildirmeli.Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Hesaplamayı kim yapacağı konusunda yorum olmaz. Bu soru mevzuat sorusu değildir. EUROBOND FAİZ GELİRİ VE ALIM SATIM KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ Vergi uygulaması bakımından Devlet tahvili ve Hazine bonosu gibi değerlendirilmekle birlikte Eurobondlar geçici 67 nci madde kapsamında değildir. Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94/7-a bendine göre % 0 (Sıfır) oranında tevkifata tabi tutulmakta olup, anılan Kanunun 86/1-c bendinde yer alan beyan, 2021 yılı için 53.000 TL, aşması halinde faiz gelirinin tamamının yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bu uygulamada Eurobondların ihraç tarihinin bir önemi bulunmamaktadır. Eurobondlar döviz cinsinden ihraç edildiğinden indirim oranı uygulanmamaktadır. Geçici 59 uncu maddenin yürürlüğü 31/12/2007 tarihinde sona erdiğinden bu tarihten sonra elde edilen gelirler için bu istisna uygulanmamaktadır. Elde edilen faiz gelirinin ilgili yılda belirlenen beyan sınırını aşması halinde (Beyan sınırı 2021 gelirleri için 53.000 TL dir , 53.000 –TL aşılması halinde tamamı ) tam mükellef gerçek kişiler tarafından beyan edilmesi gerekir. Eurobondların alım-satım kazançları da vergilendirilmektedir. 1 Ocak 2006 öncesi ihraç edilen eurobondlara ilişkin alım-satım kazançları, istisna tutarını (2021 gelirleri için 53.000 TL) aşması halinde aşan kısım beyan edilmesi gerekir. Eurobond 1 Ocak 2006’dan sonra ihraç edilmişse tutarına bakılmaksızın alım-satım kazancının tamamı vergilendirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.